1. Pro Advisor Core

Базисен пакет
Low-cost решение за търсене на експертно мнение за въпроси, които касаят бизнес развитие.

More Info

180.00лв. / Month

2. Pro Advisor MARKETING

All Basic plan + Marketing topics | Всичко от базисния пакет + МАРКЕТИНГ

More Info

330.00лв. / Month

Cybersecurity and IT Maintenance

46 Checklist Tasks for your Website optimization

More Info

€60,00 / Month

1. Pro Advisor Core - In English

Core Plan
Low-cost solution for seeking expert opinion on issues that concern business development.

More Info

€180,00 / Month

Business - Marketing - IT - Strategy development

It often turns out that the questions are complex, but the answers are simple. This is where we can help productively and qualitatively with our skills, work and advices

More Info

€65,00

Консултации с експерти от Holistic Business Organization

Често се оказва, че въпросите са сложни, но отговорите са прости. Именно тук е насочеността, с която можем да помагаме продуктивно и качествено с уменията, работата, съветите и опита ни.
Професионални услуги свързани с институции, преговори, съвети

More Info

€45,00

Бизнес преговори и медиация - Business negotiations and mediation

Съдействие в преговорния процес.
Our business experts can assist if you need support to negotiate and communicate with a potential new business or organization.
Hire on demand business agents to help you in the process of YES

More Info

€60,00

Бизнес стратегия и концепция за развитие

Бутикова услуга, която се препоръчва на хора с дългосрочна визия, желание за успех и усъвършенстване на текущите методи и подходи за постигането на търсените резултати.

More Info

€650,00

Business Model and Concept Development

A boutique service that is recommended for people with a long-term vision, a desire for success and improvement of current methods and approaches to achieve the desired results.

More Info

€650,00

Individual Training - Индивидуално обучение

Areas: marketing, website management, digitalization, technology, advertising tools, personal and business development, guides, visualisations and etc.

More Info

€45,00

Check Out - Пакет Smart 

Holistic.bg е иновативна българска
концепция с мултимедийна, PR и бизнес
насоченост.

More Info

€490,00

Smart Package

Holistic.bg is an innovative Bulgarian concept with digital multimedia, PR and business aspects.

More Info

€490,00

PR and Promotional Marketing

Utility Model
Suggestions, recommendations and ideas for achieving the desired goals.

More Info

€90,00

PR и Промотиращ маркетинг

Промотирането е на събитиен принцип или на абонаментен.
Предложения, препоръки и идеи за постигането на търсените цели

More Info

90.00лв.

Program: Holistic World

Отворена програма (Live), създадена и организирана от Holistic.bg с мисията да обединява, свързва, развива, интегрира, пренарежда, дигитализира и подкрепя Културата, Науката, Бизнеса, Талантите, Иновациите, Социалните инициативи, Идеите и Хората.
-

More Info

0.00лв.

Личностно и бизнес развитие

Ние правим това, което обичаме и обичаме това, което правим.

More Info

90.00лв.

10 Infinite Rules - 10 вечни правила

Оказва се, че понякога въпросите са сложни, но отговорите са прости. |
It turns out that sometimes the questions are complicated, but the answers are simple.

More Info

€10,00

Стратегия за дигитален маркетинг

Персонализирана услуга

More Info

350.00лв.

Strategy for Your Digital Marketing

Personalized service

More Info

€350,00

Делегирано управление на социални канали и профили

30-мин. безплатна консултация

More Info

0.00лв.

Lead Generator

Lead Generation
B2B lead generation
Email marketing
Internet Research
Email list building
Social media marketing

More Info

€50,00

Sales Banners

All Sizes for All purposes

More Info

€30,00